Prywatność

Gromadzone informacje i ich wykorzystanie

Niniejsza polityka prywatności (dalej: "Polityka Prywatności") ma zastosowanie do niniejszej strony oraz wszystkich gier i innych zabaw oferowanych przez nas na tej stronie lub za jej pośrednictwem.

W celu świadczenia pełnego zakresu usług Serwisu, Użytkownik musi założyć bezpłatne konto w poszczególnych grach.

Dokonując rejestracji w grach, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Operatora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników nie ma charakteru przetwarzania danych osobowych.

Dla celów poprawnego świadczenia usług w Serwisie, Playlink SA przetwarza dane Użytkowników - takie jak numer IP Użytkownika oraz unikalny numer identyfikacyjny generowany na podstawie konfiguracji sprzętowej i programowej komputera. Dane, które otrzymujemy od Użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach.

Firma Playlink SA, operator strony funhub.pl, nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony.

Playlink SA zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Użytkowniku tj. loginu, adresu e-mail, tylko w oparciu o odpowiednią podstawę prawną przedstawioną przez podmiot taki jak np. prokuratura.

Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie polityki prywatności każdy Użytkownik może skontaktować się z nami wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

Niniejsza Polityka Prywatności regulowana jest przepisami prawnymi Polski i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Pliki cookie

Playlink posługuje się plikami typu Cookie, aby na czas sesji zapamiętać parametry, które służą do:

  1. gromadzenia niespersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących rozkładu tygodniowego, miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu. Dane te są przechowywane w serwisie przez okres około roku.
  2. Uzyskania informacji, czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji.

Logi systemowe

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu.

Słowniczek terminów technicznych:

Cookie
tzw. Ciasteczka - jest to niewielka informacja wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika na jego komputerze. Serwer może odczytać zapisane informacje przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności z daną stroną, co umożliwia tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW.
log systemowy
chronologiczny zapis czynności wykonywanych na komputerze, w szczególności połączeń sieciowych do serwera z konkretnego adresu IP, z uwzględnieniem skróconego zapisu wykonywanych czynności.
adres IP
indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu.
protokół SSL
służy bezpieczeństwu. Zabezpiecza proces przekazywania danych przez Internet dzięki kodowaniu danych opuszczających przeglądarkę i dekodowaniu ich po osiągnięciu centrum przetwarzającego dane.